• Jsem velmi vděčná a hrdá, že mohu být součástí úžasného projektu Malá Jóga, který vznikl ze společné iniciativy kliniky rehabilitace FN Motol a České asociace dětské jógy s cílem zajistit onkologicky nemocným dětem vhodnou pohybovou aktivitu i v době mimo hospitalizaci v nemocnici, jako prevenci ztráty kondice, svalové atrofie, neuropatie a dechových obtíží.

    Příběh Hedvičky

    S malou Hedvičkou pravidelně cvičíme od června 2018 a jde nám to spolu náramně.  Jsme sehraná dvojka a jóga nás společně baví. Pro mě je úžasné pozorovat, jaké pokroky Hedvička dělá a s jakou snahou a pílí jógu cvičí. Vlastně naše cvičení jsou spíše příběhy a výlety s prvky jógy, které společně prožíváme. Cestujeme nejen k babičce na venkov, v létě k moři, do Afriky, v zimě na Severní pól, na olympiádu, ale i do pohádek a nebo třeba do vesmíru. I když naše začátky nebyly úplně jednoduché kvůli různým zdravotním potížím, ostýchavosti, obavám z neznámého a uzavřenosti. Přesto se nám podařilo se s Hedvičkou již od první lekce naladit a spolu jsme jak symfonie!

    Máme obě radost, jak nám to spolu jde.

    Obohacujeme se navzájem…má to smysl!